Information om samlokalisering skickas ut via läroplatformen

september 24, 2020

I en nyhet i läroplattformen SchoolSoft kommer den första informationen till vårdnadshavare att skolor och förskolor kommer att läggas ned.

De verksamheter som skall läggas ned är:
Förskolor: Kotten, Minimunkis, Lokatten, Blåsippa, Farstaborg
Skolor: Munkmoraskolan

Andra verksamheter som påverkas är förskolorna Blomkulan och Åkerlyckan.
Munkmoraskolans elever föreslås flyttas till Ekedalsskolan.

Uppstartsmöte

september 26, 2020

60 föräldrar från flera påverkade verksamheter träffas på Munkmoraskolans fotbollsplan och bildar åtta arbetsgrupper och startar en folkinitiativskommité med syfte att ta fram fakta om samlokaliersingen, beslutsgrunden, och dess konsekvenser. Om liggande förslag inte förbättras väsentligt kommer ett folkinitiativ att startas.

Digital infomationsträff via youtube angående samlokalisering

september 29, 2020 18:00Värmdö kommun håller en informationsträff för samtliga skolor för att prata om nedstängningen av skolor och förskolor.

Information om att söka ny förskoleplats skickas ut till Farstaborgs vårdnashavare

oktober 1, 2020

En nyhet skickas via läroplattformen ut till vårdnadshavare för Farstaborgs Förskola att, givet det förslag som samlokalisering som ligger, det är dags att söka ny förskoleplats. Detta innan något faktiskt beslut har fattats. Personalen på förskolan hade inte blivit informerade.

Kommunen meddelar att informationen till Farstaborg var ett misstag

oktober 2, 2020

Informationen som gick ut till vårdnadshavarna på Farstaborgs förskola plockas ned från läroplattformen. Man skickar ut en till nyhet för att förklara att det var ett misstag.Värmdös Samlade Föräldrar bildas

oktober 17, 2020

Värmdös Samlade Föräldrar - logga
Som ett svar på kommunens skolpolitik skapas föreningen Värmdös Samlade Föräldrar

Förslaget om samlokalisering röstas igenom i Utbildningsnämnden

november 5, 2020

Förslaget om samlokalisering röstat igenom i sin helhet i utbildningsnämnden.

https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/538323

Ljusmanifestation, Folkinitiativet, Ö-skolorna

november 11, 2020

En ljusmanifestation hålls utanför kommunhuset under kommunfullmäktige för att uppvisa missnöje med kommunens planer på att lägga ned skolor och förskolor samt lägga ned konsthallen.

Som ett ljus i mörkret röstar 3 personer i Majoriteten emot sina partikollegor. Beslut om att lägga ned ö-skolorna skickas på återremiss.

Folkinitiativet når 1049 underskrifter

november 29, 2020

På 18 dagar lyckas folkinitiativet nå över 1000 namnunderskrifter! Ett delmål i resan är att nå minst 1600 innan Kommunfullmäktige den 16 december.

Folkinitiativet är över halvvägs!

december 6, 2020

10 dagar innan Kommunfullmäktige lyckas folkinitativet få ihop 1888 namnunderskrifter! Budskapet är tydligt: Låt medborgarna tycka till om nedläggningen av skolor och förskolor!

Folkinitiativet når 3388 underskrifter

december 15, 2020

Dagen innan Kommunfullmäktige når folkinitiativet 3388 underskrifter. Alltså en bra bit över vad som krävs för att få till en folkomröstning!

Folkinitativet inlämnat! 4089 underskrifter

januari 7, 2021

Nedläggning av förskolor röstas igenom – Munkmoraskolan kvar

februari 3, 2021 00:00

Kommunfullmäktige röstade för att lägga ned förskolorna Kotten, Minimunkis, Farstaborg från och med 1 augusti 2021. Lokattens förskola flyttas till annan lokal när sådan är framtagen. Blåsippans förskola skall renoveras eller ”byggas en ny skola på platsen”, förskoleverksamheten och öppna förskolan flyttas till närliggande från och med 1 augusti 2022. Minimunkis och Munkmoraskolan skall utredas för att se vad för passade välfärdsverksamhet som kan inrymmas i lokalerna.

 

https://opengov.360online.com/Meetings/VARMDO/File/Details/689967.PDF?fileName=Beslut%20KS%20Samlokalisering%20av%20skolor%20och%20f%C3%B6rskolor%20i%20V%C3%A4rmd%C3%B6%20kommun&fileSize=392421

Folkinitiativet godkänt

februari 12, 2021

https://via.tt.se/pressmeddelande/granskningen-av-namnunderskrifter-for-en-folkomrostning-klara?publisherId=3235382&releaseId=3292964

 

Värmdö kommun har nu räknat klart alla inlämnade underskrifter och konstaterat att det är över 3200 unika underskrifter. Folkinitiativet är således giltigt och kan gå till folkomröstning.