Föreningen är en ideell förening som har till ändamål att vara ett forum som möjliggör för alla Värmdöföräldrar att jobba lokalt utan att förlora ett helikopterperspektiv över skolpolitiska frågor. Föreningen ska vara självständig, politiskt och religiöst obunden.

Vi ska verka för att:

  • samarbetet och gemenskapen mellan föräldrar/vårdnadshavare, barn, skola med personal, invånare, tjänstemän och politiker utvecklas i Värmdö kommun både gällande skolor, förskolor och fritidshem.
  • ge föräldrar och andra vårdnadshavare ett forum att vara med och påverka barnens dagliga skolmiljö och hela Värmdö kommuns skolorganisation och skolverksamhet.
  • arrangera aktiviteter och/eller hjälpa till vid genomförandet av aktiviteter som syftar till att göra våra medlemmar mer delaktiga i skolpolitiska frågor. Föreningen ska vara självständig, politiskt och religiöst obunden.

 

Bli medlem genom att fylla i formuläret här: Länk till medlemskap.