Den 5 september 2021 är det folkomröstning!

 

14 april 2021 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att en kommunal folkomröstning ska genomföras 5 september 2021.

Den 7 januari 2021 överlämnades en lista med namnunderskrifter till kommunen, med syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom folkinitiativ i ärendet om samlokalisering av förskolor och skolor i Värmdö kommun.

Namnunderskrifterna granskades och räknades och var tillräckligt många för att frågan om folkomröstning skulle behandlas.

14 april 2021 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att folkomröstning ska genomföras.

Mer information finns på Värmdö kommuns webbsida: https://www.varmdo.se/folkomrostning2021?fbclid=IwAR1UTl2zfvJ2yCX4Jnjq_htp4QOE0DA6Es1niT38mzuDSlBwU5LjrG-qolo

Sprid ordet! Ett stort röstdeltagande är alltid att föredra! Var med och visa våra folkvalda vad folket vill.