Då som nu kräver vi dialog

I höstas la Majoritet för Värmdö, MfV, (M, C, L, KD och MP) fram två förslag om att lägga ned flera skolor och förskolor. Förslagen har stora konsekvenser för barn, familjer, lärare/personal, rektorer och näringsliv i hela kommunen. Förslagen las fram under stor tidspress och utan dialog.

Förslagen grundas på bristfälliga underlag. Flera frågor har inte utretts, så som större klasser, elever i behov av stöd, ändrade årskursindelningar, ombyggnadskostnader, socioekonomiska konsekvenser, familjers vardag (både tid och kostnad), trafiksituationer, miljöpåverkan och analyser utifrån ett barnrättsperspektiv. Förslagen stötte på ett kompakt motstånd. Ett folkinitiativ startades. Två månader senare lämnades över 4 000
underskrifter in.

Under tiden har den politiska processen fortsatt. Nedläggningen av delar av ö-skolorna är återremitterad efter invändningar från moderata och liberala ledamöter i kommunfullmäktige. MP:s medlemmar kräver att Munkmoraskolan finns kvar. Partimedlemmarna i MfV är långt ifrån eniga om att detta är bra förslag. Det är tydligt att de inte fått ordentlig och korrekt information inför sina ställningstaganden.

År 2014 hölls en folkomröstning i samma fråga. Då som nu kräver medborgarna och föräldrarna dialog och genomarbetade beslut. Det är anmärkningsvärt att MfV väljer att fortsätta med de återstående delarna i förslagen som om ingenting har hänt. Det visar på en tondövhet och en ovilja att lyssna på kommunens medborgare och sina egna partimedlemmar. Dessutom har flertalet e-förslag lämnats in och fått över 500 röster, exempelvis kring hur förskolor istället skulle kunna fasas ut istället för att läggas ner abrupt, för barnen och familjernas bästa.

Över 10% av medborgarna kräver en folkomröstning i följande fråga:
”Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade, samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig medborgardialog och gjort
grundliga konsekvensanalyser?”

Den första delen av frågan kan hanteras nu. Genom att återemittera hela förslaget till utbildningsnämnden. Ta fram ordentliga beslutsunderlag. Det beslut som sedan förs fram behöver bygga på det arbetet.

Den andra delen av frågan handlar om att säkerställa långsiktigt hållbara beslut. Vi förstår att förändringar kan vara nödvändiga. Det handlar om HUR man går till väga. Kommunen behöver utveckla sina processer och riktlinjer för dialog, samverkan och konsekvensanalyser vid beslut.

Det vore att ta ansvar.

Läs också Öppet brev från gruppen Rädda Värmdös ö-skolor

Kommittén för folkinitiativet
& Värmdös samlade föräldrar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *