Vad händer nu?

Medborgarna har lämnat in folkinitiativet!

Över 4000 namnunderskrifter blev det – med hopp om delaktighet i Värmdö kommuns skolorganisation!

______

Föreningen kommer fortsättningsvis uppmuntra engagemang under vintern och våren genom att:

⭐️ Motverka det eventuellt negativa som drabbar nedläggningshotade Munkmoraskolan under skolvalet i januari. Här på vår sida samt snart på vår hemsida finns info om digitala informationsträffar ordnat av föräldrar med barn på skolan.

⭐️ Lyfta skol- och förskolefrågorna i forum där alla berörda kan ställa frågor till politiker om vad som händer nu med sin förskola, skola eller skolorganisationen i stort.

⭐️ Vi filar också på en spännande digital seminarieserie under våren med olika teman. Vad skulle du vilja veta mer om? Vilka gäster och paneler vill du att vi ordnar under våren? Hör gärna av dig till oss med idéer eller  ditt engagemang och delaktighet.
___________
⭐️ Nu håller vi också andan ännu en gång i väntan på de demokratiska beslutsvägarna. Med hopp om att samlokaliseringsförslaget skickas tillbaka och vi kan börja från början med dialog, analys och ett helhetsgrepp om skolorganisationen i kommunen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *